Chorionic gonadotrophin

Mechanizm działania
Ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG) jest glikoproteiną składającą się z podjednostki alfa, która występuje także w hormonie luteinizującym (LH) i hormonie folikulotropowym (FSH), oraz specyficznej dla hCG podjednostki beta. hCG uzyskuje się poprzez oczyszczenie ekstraktu z moczu kobiet w ciąży i nie jest to substancja jednorodna. Nawet wysoce oczyszczone substancje zawierają pewne frakcje różniące się zawartością kwasu sialowego i aktywnością. Ilość hCG wyrażona jest w jednostkach aktywności biologicznej.

Działanie hormonalne gonadotropiny kosmówkowej opiera się na jej zdolności stymulowania biosyntezy steroidów płciowych w gonadach (jajnikach i jądrach). Działanie hCG jest jakościowo takie samo, jak gonadotropiny LH wydzielanej przez przysadkę mózgową. Jednak hCG ma znacząco dłuższy okres półtrwania i dlatego wykazuje większą efektywność niż LH w przypadku podania dawki skumulowanej.

Właściwości farmakodynamiczne
W jajnikach HCG pobudza komórki ziarniste, tekalne , zrębowe i lutealne do wytwarzania progesteronu i estradiolu. W komórkach ziarnistych małych pęcherzyków duże dawki HCG pobudzają głównie biosyntezę estradiolu, natomiast w komórkach ziarnistych dojrzałych, dominujących pęcherzyków i (lub) w zluteinizowanych komórkach ziarnistych duże dawki hCG pobudzają przede wszystkim biosyntezę progesteronu. Ponadto hCG pobudza wytwarzanie w jajnikach biologicznie aktywnych peptydów (np. inhibiny, relaksyny, proreniny, inhibitora aktywatora plazminogenu), które odgrywają ważną rolę w regulacji rozrodu.

Synonimy: 
CG; Choriogonadotrophin; Chorionic Gonadotropin; Chorioninis gonadotropinas; Gonadotrofina coriónica; Gonadotrophine Chorionique; Gonadotrophinum Chorionicum; Gonadotropin choriový; Gonadotropine chorionique; Gonadotropinum chorionicum; hCG; Human Chorion; Ludzka gonadotropina kosmówkowa

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Chorionic gonadotrophin

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Ferring GmbH
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Ferring GmbH
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
N.V. Organon