Ciclosporin

Struktura cząsteczki: 
cyklosporyna - struktura cząsteczki

Cyklosporyna (znana też jako cyklosporyna A) jest cyklicznym polipeptydem immunomodulującym o działaniu immunosupresyjnym. Wykazano, że przedłuża przeżycie przeszczepów allogenicznych u zwierząt i znacząco poprawia przeżywalność przeszczepów po przeszczepianiu wszelkiego typu narządów miąższowych u człowieka.
Wykazano także, że cyklosporyna ma działanie przeciwzapalne. Badania na zwierzętach sugerują, że cyklosporyna hamuje reakcje odporności komórkowej.
Wykazano, że cyklosporyna hamuje produkcję i (lub) uwalnianie cytokin prozapalnych, w tym interleukiny 2 (IL-2), zwanej też czynnikiem wzrostu limfocytów T (TCGF). Wiadomo też, że zwiększa uwalnianie cytokin przeciwzapalnych. Wydaje się,że cyklosporyna blokuje limfocyty spoczynkowe w fazie G0 lub G1 cyklu komórkowego. Wszystkie dostępne dowody sugerują, że cyklosporyna działa swoiście i odwracalnie na limfocyty i nie hamuje hematopoezy ani nie wywiera żadnego wpływu na czynność fagocytów.
U pacjentów z zespołem suchego oka, stanu który, jak można uważać, ma mechanizm zapalnoodpornościowy, cyklosporyna, po podaniu do oka, jest biernie wchłaniana przez limfocyty T naciekające rogówkę i spojówkę, gdzie inaktywuje fosfatazę kalcyneuryny. Inaktywacja kalcyneuryny przez cyklosporynę hamuje defosforylację czynnika transkrypcyjnego NF-AT i uniemożliwia translokację NF-AT do jądra komórkowego, blokując w ten sposób uwalnianie cytokin prozapalnych takich jak IL-2.

Synonimy: 
Ciclosporina; Ciclosporina A; Ciclosporine; Ciclosporinum; Ciklosporin; Ciklosporinas; Cyclosporin; Cyclosporin A;Cyclosporine; Cyklosporin; Siklosporiini; Siklosporin

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Ciclosporin

krople do oczu, emulsja
Santen Oy
kapsułki miękkie
Apotex Europe B.V.
krople do oczu, emulsja
Santen Oy
kapsułki miękkie
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
kapsułka elastyczna
roztwór doustny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
kapsułka elastyczna
roztwór doustny
Novartis Poland Sp. z o.o.