Cilastatin

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Cilastatin

proszek do sporządzania roztworu do infuzji
AptaMedica International d.o.o.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
ELC Group s.r.o.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
ACIC Europe Limited