Cinacalcet

Struktura cząsteczki: 
Cynakalcet - struktura cząsteczki

Receptory wykrywające wapń na powierzchni głównych komórek gruczołu przytarczycznego zapewniają podstawową regulację wydzielania PTH. Cynakalcet jest lekiem kalcymimetycznym bezpośrednio zmniejszającym stężenie PTH poprzez zwiększanie wrażliwości receptora wapniowego na wapń pozakomórkowy. Zmniejszenie stężenia PTH pociąga za sobą zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy.

Zmniejszenie stężenia PTH koreluje ze stężeniem cynakalcetu.

Po osiągnięciu stanu równowagi, stężenie wapnia w surowicy utrzymuje się na stałym poziomie w przerwie między dawkami.

Synonimy: 
Cinacalcet Hydrochloride; Cinacalcet, Chlorhydrate de; Cinacalceti Hydrochloridum; Hidrocloruro de cinacalcet

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Cinacalcet

tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
Helm AG
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
tabletka powlekana
Amgen Europe B.V.
Dompé Biotec S.p.A.