Cladribine

Struktura cząsteczki: 
kladrybina- struktura cząsteczki

Kladrybina to syntetyczny związek przeciwnowotworowy.

Oporność i wrażliwość komórkowa: Wybiórczy wpływ toksyczny kladrybiny na określone populacje prawidłowych i zmienionych nowotworowo limfocytów i monocytów wynika ze względnej aktywności kinazy deoksycytydynowej, deoksynukleotydazy i deaminazy adenozynowej. Zakłada się, że komórki wykazujące dużą aktywność kinazy deoksycytydynowej i małą aktywność deoksynukleotydazy będą wybiórczo zabijane przez kladrybinę wskutek wewnątrzkomórkowego kumulowania się toksycznych deoksynukleotydów.

Komórki o dużym stężeniu deoksynukleotydów nie są w stanie prawidłowo naprawić pęknięcia w jednoniciowym DNA. Kladrybina tym się różni od innych cytostatyków wpływających na metabolizm puryn, że wykazuje działanie cytotoksycznie zarówno wobec aktywnie dzielących się, jak i uśpionych limfocytów i monocytów, hamując w nich zarówno syntezę, jak i naprawę
DNA.

Synonimy: 
2-Chlorodeoxyadenosine; Cladribina; Cladribinum; Kladribiini; Kladribin

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Cladribine

tabletki
Merck Serono Europe Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Agila Specialties UK Limited
Lipomed GmbH