Coagulation factor VIII

Czynnik krzepnięcia VIII występuje w postaci dwucząsteczkowego kompleksu z czynnikiem von Willebranda (FVIII i vWF), który pełni różne fizjologiczne funkcje. Po podaniu pacjentom chorym na hemofilię, czynnk VIII łączy się z czynnikiem von Willebranda w krwioobegu pacjenta.

Aktywny czynnik VIII działa jako kofaktor aktywnego czynnika IX przyśpieszając przemianę czynnika X w aktywny czynnik X. Aktywny czynnik X przemienia protrombinę w trombinę. Następnie trombina przemienia fibrynogen we włóknik, który umożliwia powstanie skrzepu.

Synonimy: 
AHF; Antihaemophilic Factor; Facteur VIII; Factor antihemofílico A; Антигемофилический Фактор; Фактор VIII

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Coagulation factor VIII

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pharma Innovations Sp. z o.o.
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji
CSL Behring GmbH
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Octapharma (IP) Ltd.
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji
Octapharma (IP) Ltd.
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji
CSL Behring GmbH
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Octapharma (IP) Ltd.