Cyanocobalamin

Struktura cząsteczki: 
Witamina B12 - struktura cząsteczki

Witamina B12 należy do witamin rozpuszczalnych w wodzie, dostarczanych w warunkach fizjologicznych głównie z pożywieniem pochodzenia zwierzęcego. Jest substancją niezbędną w procesach wzrostu organizmu, podziału komórek, hematopoezy i syntezy mieliny.

Jako koenzym wielu enzymów bierze udział w syntezie puryn i pirymidyn, przyspiesza metabolizm białek, jest koenzymem transmetylacji oraz syntezy grup metylowych. Uczestniczy także w dojrzewaniu komórek nabłonkowych, ma wpływ na procesy krwiotwórcze i prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Do wchłaniania witaminy B12 z przewodu pokarmowego niezbędna jest obecność czynnika wewnętrznego (czynnika Castle'a), wytwarzanego przez komórki okładzinowe błony śluzowej żołądka. Kompleks witamina B12 - czynnik wewnętrzny wchłania się w jelicie krętym.

Dzienne zapotrzebowanie na witaminę B12 w warunkach fizjologicznych wynosi od 1 do 2 μg na dobę.

Niedobór witaminy B12 prowadzi do powstania niedokrwistości megaloblastycznej, zmian w nerwach obwodowych, a następnie zmian degeneracyjnych rdzenia kręgowego w tylnych sznurach i drogach korowo-rdzeniowych. Zaawansowane zmiany neurologiczne mogą
być nieodwracalne.

Cyjanokobalamina stanowi najszerzej stosowaną formę witaminy B12. Jej aktywność pobudzająca hematopoezę jest identyczna z aktywnością czynnika przeciwanemicznego otrzymywanego z wątroby.

Synonimy: 
Cianocobalamina; Cianokobalamin; Cianokobalaminas; Cobamin; Cyanocobalamine; Cyanocobalaminum; Cyanokobalamin; Cycobemin; Cyjanokobalamina; Kyanokobalamin; Siyanokobalamin; Syanokobalamiini

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Cyanocobalamin

roztwór do wstrzykiwań
SUN-FARM Sp. z o.o
roztwór do wstrzykiwań
Vital Pharma GmbH
roztwór do wstrzykiwań
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
roztwór do wstrzykiwań
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.