Cyanocobalamin

Struktura cząsteczki: 
Witamina B12 - struktura cząsteczki

Witamina B12 należy do witamin rozpuszczalnych w wodzie, dostarczanych w warunkach fizjologicznych głównie z pożywieniem pochodzenia zwierzęcego. Jest substancją niezbędną w procesach wzrostu organizmu, podziału komórek, hematopoezy i syntezy mieliny.

Jako koenzym wielu enzymów bierze udział w syntezie puryn i pirymidyn, przyspiesza metabolizm białek, jest koenzymem transmetylacji oraz syntezy grup metylowych. Uczestniczy także w dojrzewaniu komórek nabłonkowych, ma wpływ na procesy krwiotwórcze i prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Do wchłaniania witaminy B12 z przewodu pokarmowego niezbędna jest obecność czynnika wewnętrznego (czynnika Castle'a), wytwarzanego przez komórki okładzinowe błony śluzowej żołądka. Kompleks witamina B12 - czynnik wewnętrzny wchłania się w jelicie krętym.

Dzienne zapotrzebowanie na witaminę B12 w warunkach fizjologicznych wynosi od 1 do 2 μg na dobę.

Niedobór witaminy B12 prowadzi do powstania niedokrwistości megaloblastycznej, zmian w nerwach obwodowych, a następnie zmian degeneracyjnych rdzenia kręgowego w tylnych sznurach i drogach korowo-rdzeniowych. Zaawansowane zmiany neurologiczne mogą
być nieodwracalne.

Cyjanokobalamina stanowi najszerzej stosowaną formę witaminy B12. Jej aktywność pobudzająca hematopoezę jest identyczna z aktywnością czynnika przeciwanemicznego otrzymywanego z wątroby.

Synonimy: 
Cianocobalamina; Cianokobalamin; Cianokobalaminas; Cobamin; Cyanocobalamine; Cyanocobalaminum; Cyanokobalamin; Cycobemin; Cyjanokobalamina; Kyanokobalamin; Siyanokobalamin; Syanokobalamiini

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Cyanocobalamin

roztwór do wstrzykiwań
Vital Pharma GmbH
roztwór do wstrzykiwań
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
roztwór do wstrzykiwań
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
roztwór do wstrzykiwań
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.