Czterowalentna szczepionka przeciw gorączce denga (żywa, atenuowana)

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Czterowalentna szczepionka przeciw gorączce denga (żywa, atenuowana)

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
Sanofi Pasteur