Dabigatran etexilate

Struktura cząsteczki: 
eteksylan dabigatranu - struktura cząsteczki

Eteksylan dabigatranu jest niskocząsteczkowym prolekiem pozbawionym działania farmakologicznego. Po podaniu doustnym substancja ta szybko się wchłania i ulega przemianie do dabigatranu w drodze katalizowanej przez esterazę hydrolizy w osoczu i w wątrobie. Dabigatran jest silnie działającym, kompetycyjnym, odwracalnym, bezpośrednim inhibitorem trombiny i główną substancją czynną znajdującą się w osoczu.
Zahamowanie trombiny (proteaza serynowa) zapobiega powstawaniu zakrzepu, ponieważ umożliwia ona przemianę fibrynogenu w fibrynę w trakcie kaskady krzepnięcia. Dabigatran hamuje również wolną trombinę, trombinę związaną z fibryną i agregację płytek indukowaną trombiną.

Synonimy: 
Dabigatran Étexilate; Dabigatrán etexilato; Dabigatranum Etexilatum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Dabigatran etexilate

kapsułki twarde
Boehringer Ingelheim International GmbH
kapsułki twarde
Boehringer Ingelheim International GmbH
kapsułki twarde
Boehringer Ingelheim International GmbH