damoctocog alfa pegol

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: damoctocog alfa pegol

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Bayer AG