Darunavir

Struktura cząsteczki: 
darunawir - struktura cząsteczki

Darunawir jest inhibitorem dimeryzacji i aktywności katalitycznej proteazy HIV-1(KD = 4,5 x 10-12M).
Wybiórczo hamuje rozszczepienie zakodowanego w HIV kompleksu poliproteinowego Gag-Pol w komórkach zakażonych wirusem, zapobiegając w ten sposób tworzeniu się dojrzałych zakaźnych cząsteczek wirusa.

Synonimy: 
Darunavirum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Darunavir

tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
Janssen-Cilag International N.V.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
tabletki powlekane
Janssen-Cilag International N.V.