Darvadstrocel

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Darvadstrocel

zawiesina do wstrzykiwań
TiGenix S.A.U.