Daunorubicin hydrochloride

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Daunorubicin hydrochloride

proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd