Dinitrogenii Oxidum

Synonimy: 
Nitrous Oxide; Azote, protoxyde d'; Azoto Protossido; Azotu(I) tlenek; Diazoto oksidas; Dikväveoxid; Dinitrogen Oxide; Dinitrogenii oxidum; Dinitrogén-oxid; Distickstoffmonoxid; Dityppioksidi; Laughing Gas; Nitrogen Monoxide; Nitrogen Oxide; Nitroge

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Dinitrogenii Oxidum

gaz medyczny skroplony
SIAD Czech spol. s.r.o.
gaz medyczny
sprężon
Zakład Produkcyjno-Usługowo- Handlowy „SPAWMET” Ewa Skajewska
gaz medyczny, sprężony
AGA AB
gaz medyczny, sprężony
AIR LIQUIDE Santé INTERNATIONAL