Docetaxel

Struktura cząsteczki: 
docetaksel - struktura cząsteczki

Docetaksel jest lekiem przeciwnowotworowym, działającym poprzez pobudzanie łączenia tubuliny w trwałe mikrotubule i hamowanie ich rozpadu, co powoduje znaczne zmniejszenie ilości wolnej tubuliny. Łączenie docetakselu z mikrotubulami nie zmienia liczby protofilamentów.

Wykazano in vitro, że docetaksel przerywa w komórkach sieć mikrotubularną, która jest niezbędna do czynności życiowych w komórce w fazie mitozy i interfazy.

Synonimy: 
Docétaxel; Docetaxelum; Docetaxol; Docetaxolum; Dosetaksel; Dosetaksoli

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Docetaxel

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Hospira UK Ltd
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
AqVida GmbH
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
AqVida GmbH
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Pfizer Europe MA EEIG
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
EGIS Pharmaceuticals PLC
koncentrat i rozp. do sporządzania roztworu do infuzji
EGIS Pharmaceuticals PLC
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Hospira UK Ltd
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Actavis Group PTC ehf.
koncentrat i rozp. do sporządzania roztworu do infuzji
Celon Pharma Sp. z o.o.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Accord Healthcare Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Apotex Europe B.V.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
koncentrat i rozp. do sporządzania roztworu do infuzji
Teva Pharma BV
koncentrat i rozp. do sporządzania roztworu do infuzji
Accord Healthcare Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Mylan S.A.S.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Oncology Plc
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Aventis Pharma S.A.
Aventis Pharma S.A.
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
koncentrat i rozp. do sporządzania roztworu do infuzji
STADA Arzneimittel AG
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
KRKA, d.d.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Alfred E. Tiefenbacher GmbH & Co. KG
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Sandoz GmbH
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
SymPhar Sp. z o.o.
koncentrat i rozp. do sporządzania roztworu do infuzji
Pharmaki Generics Ltd
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Medana Pharma SA
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
koncentrat i rozp. do sporządzania roztworu do infuzji
Strides Arcolab International Ltd.
koncentrat i rozp. do sporządzania roztworu do infuzji
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA