Doxazosin

Struktura cząsteczki: 
doksazosyna - struktura cząsteczki

Samoistne nadciśnienie tętnicze
Mechanizm działania doksazosyny polega na selektywnym i kompetycyjnym blokowaniu postsynaptycznych receptorów α1-adrenergicznych. Doksazosyna hamuje efekty presyjne α1-agonisty – fenylefryny oraz skurczowy efekt norepinefryny. Działanie przeciwnadciśnieniowe doksazosyny wynika ze zmniejszenia oporu obwodowego.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym rzut serca ulega niewielkim zmianom.
Maksymalne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi następuje pomiędzy 2 i 6 godziną od podania, przy niewielkim przyspieszeniu rytmu serca po przyjęciu pozycji stojącej. Podobnie jak inne leki blokujące receptory α1-adrenergiczne, doksazosyna wywiera większy efekt na ciśnienie tętnicze krwi i rytm serca w pozycji stojącej.

Doksazosyna powoduje korzystne zmiany profilu lipidowego: niewielkie zmniejszenie stężenia cholesterolu całkowitego, frakcji LDL oraz, w niewielkim stopniu zmniejsza wartość stosunku cholesterolu całkowitego do frakcji HDL.
Doksazosyna nie wykazuje niekorzystnych działań metabolicznych i może być stosowana u pacjentów ze współistniejącą cukrzycą lub dną moczanową.
Wykazano, że doksazosyna zwiększa wrażliwość tkankową na insulinę u osób, u których jest ona zmniejszona.

Leczenie objawowe łagodnego rozrostu gruczołu krokowego
Doksazosyna podawana pacjentom z objawami łagodnego rozrostu gruczołu krokowego powoduje zmniejszenie dolegliwości odczuwanych przez chorego oraz poprawę parametrów przepływu moczu. Działanie to występowało już w ciągu tygodnia od rozpoczęcia leczenia doksazosyną.
Efekt ten wynika z hamowania receptorów α1-adrenergicznych znajdujących się w komórkach zrębu i torebki gruczołu krokowego oraz w szyi pęcherza moczowego.

Synonimy: 
Doxazosin Mesilate; Doksazosyny mezylan; Doxazosin Mesylate; Doxazosin Methanesulphonate; Doxazosine, mésilate de; Doxazosini mesilas; Doxazosin-mesylát; Mesilato de doxazosina

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Doxazosin

tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki
Adamed Sp. z o.o.
tabletki
Orion Corporation
tabletki
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki
Polfarmex S.A.
tabletki
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki
Pfizer GmbH
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Mylan Ireland Limited
tabletki
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
tabletki
Apotex Europe B.V.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Actavis Group PTC ehf.
tabletki
Apotex Europe B.V.
tabletki
SCHWARZ PHARMA AG
tabletki
Zentiva k.s.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
KRKA, d.d.
tabletki
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki
KRKA, d.d.
tabletki
Apotex Europe B.V.
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.