Doxycycline

Struktura cząsteczki: 
Doksycyklina - struktura cząsteczki

Mechanizm działania
Doksycyklina ma działanie głównie bakteriostatyczne. Hamuje syntezę białek poprzez wiązanie się z podjednostką 30S i 50S rybosomów. Doksycyklina ma szeroki zakres działania przeciwbakteryjnego.

Mikrobiologia
Wrażliwość niektórych drobnoustrojów o znaczeniu klinicznym na doskycyklinę w warunkach in vitro, wyrażoną jako średnie minimalne stężenia hamujące (MIC), podano w poniższej tabeli.

Wrażliwość w warunkach in vitro Średnie minimalne stężenie hamujące
≤1 μg/ml
(wrażliwe)
2-4 μg/ml
(średnio wrażliwe)
>4 μg/ml
(zazwyczaj oporne)
Bakterie Gram-dodatnie Streptococcus haemolyticus (α, β)
Streptococcus pneumoniae
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Propionibacterium acnes
Bacillus anthracis
Listeria monocytogenes
Enterococcus spp.
Bakterie Gram-ujemne Neisseria gonorrhoeae
Haemophillus influenzae
Brucella spp.
Escherichia coli
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.
Salmonella spp.
Shigella spp.
Bacteroides spp.
Pseudomonas spp.
Proteus spp.
Serratia spp.
Providencia spp.
Inne drobnoustroje Rickettsia spp.
Chlamydia spp.
Mycoplasma spp.
Ureaplasma spp.
   

U gatunków z natury wrażliwych odsetek szczepów opornych może różnić się w zależności od regionu. W związku z tym zaleca się monitorowanie lokalnej antybiotykooporności.

Oporność jest zwykle przekazywana przez plazmidy. W grupie tetracyklin zazwyczaj występuje oporność krzyżowa.

Synonimy: 
Doksiciklinas monohidratas; Doksisiklin; Doksisykliini; Doksisykliinimonohydraatti; Doksycyklina; Doxiciclina; Doxiciklin; Doxycyclin; Doxycycline Monohydrate; Doxycycline monohydratée;Doxycyclinum; Doxycyclinum monohydricum; Doxycyklin monohydrát;

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Doxycycline

kapsułki twarde
Polfarmex S.A.
kapsułki twarde
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
żel okołozębowy
Heraeus Kulzer GmbH
żel do stosowania na dziąsła
Heraeus Kulzer GmbH
kapsułki twarde
Farma-Projekt Sp. z o.o
tabletki
Astellas Pharma Sp. z o.o.
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Galderma Polska Sp. z o.o.