Elvitegravir

Struktura cząsteczki: 
elwitegrawir - struktura cząsteczki

Elwitegrawir jest inhibitorem transferu łańcucha integrazy (ang. integrase strand transfer inhibitor, INSTI) HIV-1. Integraza to enzym kodowany przez HIV-1, konieczny do replikacji wirusa.
Hamowanie integrazy zapobiega integracji DNA HIV-1 do genomowego DNA gospodarza, blokując tworzenie się prowirusa HIV-1 i szerzenie zakażenia wirusowego

Synonimy: 
Elvitégravir; Elvitegravirum, Elwitegrawir

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Elvitegravir

tabletki powlekane
Gilead Sciences International Limited
tabletka powlekana
Gilead Sciences International Limited
tabletki powlekane
Gilead Sciences International Limited