Emicizumab

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Emicizumab

roztwór do wstrzykiwań
Roche Registration Limited