Epinephrine

Struktura cząsteczki: 
adrenalina - struktura cząsteczki

Adrenalina jest bezpośrednio działającym lekiem sympatykomimetycznym, który ma wpływ zarówno na receptory adrenergiczne α, jak i β. Adrenalina silniej działa na receptory adrenergiczne β niż α, chociaż jej działanie na receptory α adrenergiczne jest dominujące po podaniu w dużych dawkach.

Działanie adrenaliny obejmuje zwiększenie częstości oraz siły skurczy serca, zwężenie światła naczyń skórnych oraz rozszerzenie oskrzeli. Przy podawaniu dużych dawek adrenaliny, stymulacja obwodowych receptorów α powoduje zwiększenie oporu obwodowego oraz wzrost ciśnienia krwi.

Synonimy: 
Adrenalina; Adrenaline; Epinephrine; Adrenaliini; Adrenalin; Adrenalina; Adrénaline; Adrenalinum; Epinefriini; Epinefrin; Epinefrina; Epinefryna; Épinéphrine; Epinephrinum; Epirenamine; Levorenin; Suprarenin

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Epinephrine

roztwór do wstrzykiwań
MEDA Pharma GmbH & Co. KG
roztwór do wstrzykiwań
MEDA Pharma GmbH & Co. KG
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Laboratoire Aguettant
roztwór do wstrzykiwań
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
roztwór do wstrzykiwań
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
roztwór do wstrzykiwań
PIERREL PHARMA S.R.L.
roztwór do wstrzykiwań
AstraZeneca AB