Escitalopram

Struktura cząsteczki: 
escitalopram - struktura cząsteczki

Escytalopram jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (5-HT) z wysokim powinowactwem do pierwotnego miejsca wiązania. Wiąże się także do miejsca allosterycznego nośnika serotoniny z 1 000-krotnie mniejszym powinowactwem.

Escytalopram nie ma lub ma bardzo niewielkie powinowactwo do wielu receptorów, w tym receptorów 5-HT1A, 5-HT2, DA D1 i D2, receptorów adrenergicznych α1, α2, i β oraz receptorów histaminowych H1, muskarynowych cholinergicznych, benzodiazepinowych i opioidowych.

Zahamowanie wychwytu zwrotnego 5-HT jest jedynie prawdopodobnym mechanizmem działania wyjaśniającym farmakologiczne i kliniczne oddziaływanie escytalopramu.

Synonimy: 
Escitalopram Oxalate;S-Citalopram Oxalate; Escitalopram, Oxalate d'; EscitalopramiOxalas; Oxalato de escitalopram

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Escitalopram

tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletka powlekana
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Cipla Europe NV
tabletki powlekane
H. Lundbeck A/S
tabletki powlekane
H. Lundbeck A/S
tabletki
H. Lundbeck A/S
tabletki powlekane
H. Lundbeck A/S
tabletki powlekane
Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
tabletki powlekane
BIOGENED S.A.
tabletka powlekana
Sandoz GmbH
tabletka powlekana
Medana Pharma SA
tabletki powlekane
Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki powlekane
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
krople doustne, roztwór
Axxon Sp. z o.o.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Apotex Europe B.V.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Adamed Sp. z o.o.
tabletki powlekane
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
STADA Arzneimittel AG
tabletki powlekane
tabletki powlekane
Alchemia Limited
tabletki powlekane
Medana Pharma SA
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
Adamed Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Axxon Sp. z o.o.
tabletki powlekane
1 A Pharma GmbH
tabletki powlekane
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki powlekane
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
H. Lundbeck A/S