Esomeprazole

Struktura cząsteczki: 
esomeprazol - struktura cząsteczki

Esomeprazol to izomer S omeprazolu, który zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego w oparciu o swoisty mechanizm działania. Mechanizm ten polega na swoistym hamowaniu pompy protonowej znajdującej się w komórkach okładzinowych żołądka. Zarówno izomer R, jak i S omeprazolu wykazuje podobną aktywność farmakodynamiczną.

Miejsce i mechanizm działania
Esomeprazol jest słabą zasadą; ulega on koncentracji i przemianie do postaci farmakologicznie czynnej w silnie kwasowym środowisku kanalików wydzielniczych komórek okładzinowych, gdzie hamuje aktywność H+/K+-ATP-azy — pompy protonowej, hamując zarówno podstawowe, jak i stymulowane wydzielanie kwasu żołądkowego.

Synonimy: 
Esomepratsoli; Esomeprazol; Ésoméprazole; Esomeprazolum; Perprazole

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Esomeprazole

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Adamed Pharma S.A.
tabletki dojelitowe
+pharma arzneimittel gmbh
kapsułki dojelitowe, twarde
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
kapsułki dojelitowe, twarde
Zentiva k.s.
tabletki dojelitowe
Actavis Group PTC ehf.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Accord Healthcare Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Hospira UK Ltd
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Agila Specialties UK Limited
tabletki dojelitowe
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
kapsułki dojelitowe, twarde
Actavis Group PTC ehf.
tabletki dojelitowe
Alvogen IPCo S.àr.l.
tabletki dojelitowe
Actavis Group PTC ehf.
granulat dojelitowy do sporządzania zawiesiny doustnej
AstraZeneca AB
tabletki dojelitowe
AstraZeneca AB
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
AstraZeneca AB
tabletki dojelitowe
Sandoz GmbH
kapsułki dojelitowe, twarde
KRKA, d.d.
kapsułki dojelitowe, twarde
kapsułki dojelitowe, twarde
Ratiopharm GmbH
kapsułki dojelitowe, twarde
ETHYPHARM
tabletki dojelitowe
Arrow Poland S.A
tabletki dojelitowe
AstraZeneca AB
tabletki dojelitowe
Sigillata Limited
tabletki dojelitowe
Sigillata Limited
tabletki dojelitowe
Renantos Pharmavertriebsgesellschaft mbH
kapsułki dojelitowe, twarde
Aristo Pharma GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Sandoz GmbH
tabletki dojelitowe
Specifar S.A.
tabletki dojelitowe
Specifar S.A.
tabletki dojelitowe
Specifar S.A.
tabletki dojelitowe
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Specifar S.A.
tabletki dojelitowe
Specifar S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
kapsułki dojelitowe, twarde
ETHYPHARM