Fenofibrate

Struktura cząsteczki: 
fenofibrat - struktura cząsteczki

Fenofibrat jest pochodną kwasu fibrynowego, którego działanie modyfikujące gospodarkę lipidową u ludzi odbywa się poprzez aktywację receptorów jądrowych typu alfa (PPARα, ang. Peroxisome Proliferator Activated Receptor type α).

Aktywując PPARα fenofibrat zwiększa lipolizę i eliminację z osocza aterogennych cząstek bogatych w triglicerydy poprzez aktywację lipazy lipoproteinowej i zmniejszenie produkcji apolipoproteiny CIII. Aktywacja PPARα zwiększa również syntezę apolipoprotein AI i AII.

Powyższe działanie fenofibratu na lipoproteiny prowadzi do zmniejszenia frakcji cholesterolu o małej i bardzo małej gęstości (VLDL i LDL) zawierających apolipoproteinę B jak również do zwiększenia frakcji zawierającej lipoproteiny o dużej gęstości (HDL) zawierającej apolipoproteiny AI i AII.

Dodatkowo, poprzez zmianę syntezy i katabolizmu frakcji VLDL, fenofibrat nasila usuwanie frakcji LDL i zmniejsza stężenie małych, gęstych cząsteczek LDL, które jest zwiększone w aterogennej dyslipidemii i stanowi czynnik ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca.

Synonimy: 
Fenofibrát; Fenofibraatti; Fenofibrat; Fenofibratas; Fenofibrato; Fenofibratum; Procetofene

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Fenofibrate

kapsułki twarde
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
kapsułki twarde
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
kapsułki
BGP Products Poland Sp. z o.o.
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Biofarm Sp. z o.o.
kapsułki twarde
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
kapsułki
BGP Products Poland Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Abbott Healthcare Products B.V.
kapsułki twarde
Laboratoires SMB s.a.
kapsułki twarde
Apotex Europe B.V.
kapsułki twarde
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
kapsułki twarde
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki powlekane
BGP Products Poland Sp. z o.o.
tabletki powlekane
BGP Products Poland Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Apotex Europe B.V.
kapsułki twarde
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Biofarm Sp. z o.o.