Fentanyl

Struktura cząsteczki: 
fentanyl - struktura cząsteczki

Fentanyl jest opioidowym lekiem przeciwbólowym, wchodzącym w interakcje głównie z opioidowymreceptorem Jego podstawowe działanie lecznicze polega na znieczuleniu i uspokojeniu.
Drugorzędne efekty farmakologiczne to: depresja oddechowa, bradykardia, hipotermia, zaparcia, zwężenie źrenicy, uzależnienie fizyczne i euforia.

Przeciwbólowe działanie fentanylu związane jest z jego poziomem w osoczu. Na ogół, stężenie skuteczne i stężenie, przy którym występuje toksyczność ulegają zwiększeniu wraz z rosnącą tolerancją na opioidy. Szybkość rozwoju tolerancji różni się znacznie u poszczególnych pacjentów, w związku z czym, aby uzyskać oczekiwane działanie dawka leku powinna być dobierana indywidualnie.

Wszyscy agoniści opioidowego receptora łącznie z fentanylem, powodują dawkozależną depresję oddechową. Ryzyko wystąpienia depresji oddechowej jest niższe u pacjentów poddanych przewlekłej terapii opioidowej, ponieważ u pacjentów tych rozwinie się tolerancja na depresję oddechową powodowaną przez opioidy.

Synonimy: 
Fentanil; Fentanilis; Fentanilo; Fentanylum; Fentanyyli

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Fentanyl

system transdermalny, plaster
Orion Corporation
roztwór do wstrzykiwań
ELC Group s.r.o.
system transdermalny
Incline Therapeutics Europe Ltd
roztwór do wstrzykiwań
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki podpoliczkowe
Teva Pharma BV
system transdermalny, plaster
Renantos Pharmavertriebsgesellschaft mbH
Janssen-Cilag International N.V.
aerozol do nosa, roztwór
Takeda Pharma A/S
aerozol do nosa, roztwór
Kyowa Kirin Holdings B.V.
system transdermalny
Janssen-Cilag International N.V.
tabletki podjęzykowe
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.
system transdermalny, plaster
Pfizer Europe MA EEIG
system transdermalny
Actavis Group PTC ehf.
system transdermalny
Actavis Group hf.
system transdermalny
Actavis Group hf.
system transdermalny
Actavis Group hf.
system transdermalny
Takeda Pharma Sp. z o.o.
system transdermalny
Sandoz GmbH
lamelki podpoliczkowe
MEDA Pharma GmbH & Co. KG
lamelki podpoliczkowe
MEDA Pharma GmbH & Co. KG