Fluconazole

Struktura cząsteczki: 
flukonazol - struktura cząsteczki

Flukonazol należy do grupy przeciwgrzybiczych triazoli. Jego działanie polega głównie na zahamowaniu zależnej od cytochromu P-450 demetylacji 14 alfa-lanosterolu, stanowiącego istotne ogniwo biosyntezy ergosterolu grzyba. Nagromadzenie 14 alfa-metylosteroli koreluje z następującą potem w błonie komórkowej grzybów utratą ergosterolu i może warunkować działanie przeciwgrzybicze flukonazolu. Wykazano, że flukonazol jest znacznie bardziej wybiórczy względem cytochromów P450 w komórkach grzybów niż cytochromów P450 w układach enzymatycznych komórek ssaków.

Wrażliwość in vitro
In vitro flukonazol wykazuje działanie przeciwgrzybicze na najbardziej powszechne klinicznie szczepy Candida (w tym C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis). Szczepy C. glabrata wykazują szeroki zakres wrażliwości, podczas gdy C. krusei są oporne na działanie flukonazolu.

Flukonazol działa również przeciwgrzybiczo in vitro na Cryptococcus neoformans i Cr. gattii, a także na endemiczne pleśni Blastomyces dermatiditis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum i Paracoccidioides brasiliensis.

Synonimy: 
Fluconazol; Fluconazolum; Flukonatsoli; Flukonazol

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Fluconazole

kapsułki twarde
Axxon Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Actavis Group PTC ehf.
kapsułki twarde
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
kapsułki twarde
Medana Pharma SA
syrop
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
kapsułki twarde
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
syrop
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
tabletki
Polfarmex S.A.
roztwór do infuzji
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki
Polfarmex S.A.
syrop
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
kapsułki twarde
1 A Pharma GmbH
roztwór do infuzji
B. Braun Melsungen AG
tabletki
Polfarmex S.A.
tabletki
Polfarmex S.A.
aerozol do nosa, roztwór
Pfizer Europe MA EEIG
syrop
Polfarmex S.A.
kapsułki twarde
Intas Pharmaceuticals Limited
kapsułki
kapsułki twarde
Medana Pharma SA
kapsułki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
kapsułki
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
kapsułki
Gedeon Richter Plc.
syrop
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
kapsułki twarde
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
roztwór do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
kapsułki twarde
Actavis Group PTC ehf.