Furazidin

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Furazidin

zawiesina doustna
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
tabletki
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki
Adamed Sp. z o.o.
tabletki
Adamed Sp. z o.o.
tabletki
Adamed Sp. z o.o.
tabletki
Adamed Sp. z o.o.