Gabapentin

Struktura cząsteczki: 
gabapentyna - struktura cząsteczki

Dokładny mechanizm działania gabapentyny nie jest znany.
Gabapentyna pod względem budowy chemicznej podobna jest do neuroprzekaźnika GABA (kwas gammaaminomasłowy), lecz jej mechanizm działania różni się od mechanizmu działania innych substancji czynnych wchodzących w interakcję z synapsami GABA-ergicznymi, w tym walproinianu, barbituranów, benzodiazepin, inhibitorów transaminazy GABA, inhibitorów wychwytu GABA, agonistów GABA oraz proleków GABA. Badania in vitro, w których wykorzystywano znakowaną radioaktywnie gabapentynę, scharakteryzowały nowe peptydowe miejsce wiązania w tkance mózgowej szczura, w tym w obrębie kory nowej i hipokampa, co może mieć związek z działaniem przeciwdrgawkowym i przeciwbólowym gabapentyny i jej pochodnych strukturalnych. Miejsce wiązania gabapentyny zostało zidentyfikowane w obrębie podjednostki alfa2-delta kanałów wapniowych aktywowanych potencjałem.

Gabapentyna w klinicznie znaczących stężeniach nie wiąże się w mózgu z innymi powszechnymi receptorami dla leków lub neuroprzekaźników, takimi jak receptory GABAA, GABAB, receptory benzodiazepinowe, dla glutaminianu, glicyny czy N-metylo-D-asparaginianu.

Synonimy: 
Gabapentiini; Gabapentina; Gabapentine; Gabapentinum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Gabapentin

kapsułki twarde
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
kapsułki twarde
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletki powlekane
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
kapsułki twarde
EGIS Pharmaceuticals PLC
kapsułki twarde
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
Pfizer Polska Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
tabletki powlekane
kapsułki twarde
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
kapsułki twarde
SymPhar Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
tabletki powlekane
Jenson Pharmaceutical Services Limited