Galcanezumab

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Galcanezumab

wstrzykiwań we wstrzykiwaczu pólautomatycznym napełnionym
roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
Eli Lilly Nederland B.V.