Galcanezumab

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Galcanezumab

‎roztwór do wstrzykiwań‎
Eli Lilly Nederland B.V.