Gefitinib

Struktura cząsteczki: 
gefitynib - struktura cząsteczki

Gefitynib jest wybiórczym, małocząsteczkowym inhibitorem kinazy tyrozynowej receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu i jest skutecznym sposobem leczenia u pacjentów z nowotworem z obecnością mutacji aktywującej domenę kinazy tyrozynowej EGFR niezależnie od rzutu leczenia. Nie stwierdzono istotnego klinicznie działania u pacjentów z potwierdzonym brakiem mutacji EGFR w guzie.

Naskórkowy czynnik wzrostu (ang. Epidermal Growth Factor EGF) i jego receptor (ang Epidermal Growth Factor Receptor EGFR [HER1; ErbB1]) zostały zidentyfikowane jako główne czynniki odpowiedzialne za proces wzrostu i podziału w komórkach prawidłowych i nowotworowych. Aktywująca mutacja EGFR w komórce nowotworowej jest ważnym czynnikiem pobudzającym wzrost komórki, blokującym apoptozę, zwiększającym produkcję czynników angiogenezy i ułatwiającym proces powstawania przerzutów.

Synonimy: 
Géfitinib; Gefitinibum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Gefitinib

tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki powlekane
AstraZeneca AB