Gemcitabine

Struktura cząsteczki: 
gemcytabina - struktura cząsteczki

Działanie cytotoksyczne w kulturach komórek
Gemcytabina wykazywała znamienne działanie cytotoksyczne na różnorodnych hodowlach mysich i ludzkich komórek nowotworowych. Działanie gemcytabiny polega na zakłócaniu fazy S cyklu komórkowego (faza syntezy DNA) i w określonych warunkach uniemożliwienie przejścia komórki z fazy G1 do fazy S. Działanie cytotoksyczne gemcytabiny in vitro zależy od jej stężenia i od czasu ekspozycji na lek.

Działanie przeciwnowotworowe w modelach przedklinicznych
W badaniach na zwierzętach działanie przeciwnowotworowe gemcytabiny zależało od schematu dawkowania. Gdy gemcytabinę podawano codziennie, obserwowano wysoką śmiertelność wśród zwierząt i minimalne działanie przeciwnowotworowe. Jednak podawanie produktu co 3-4 dni w dawkach nieletalnych wykazało doskonałe działanie przeciwnowotworowe i było skuteczne w przypadku wielu różnorodnych nowotworów spotykanych u myszy.

Mechanizm działania
Metabolizm komórkowy i mechanizm działania: gemcytabina (dFdC), jest antymetabolitem pirymidyny, jest przekształcana wewnątrzkomórkowo przez kinazy nukleozydowe do aktywnych nukleozydów: difosforanu (dFdCDP) i trifosforanu (dFdCTP). Cytotoksyczne właściwości gemcytabiny zależą od hamowania syntezy DNA dzięki połączeniu dwóch mechanizmów działania dFdCDP i dFdCTP. Difosforan (dFdCDP) hamuje aktywność reduktazy nukleotydowej, która jest jedynym katalizatorem reakcji prowadzących do powstawania trifosforanów deoksynukleozydów (dCTP), wykorzystywanych w syntezie DNA. Zahamowanie aktywności tego enzymu przez dFdCDP zmniejsza stężenie wszystkich deoksynukleozydów, a w szczególności stężenie dCTP. Trifosforan (dFdCTP) konkuruje z dCTP o
wbudowywanie do nici DNA (tzw. zjawisko samowzmocnienia).

Niewielkie ilości gemcytabiny mogą również zostać wbudowane w nić RNA. Zmniejszenie stężenia wewnątrzkomórkowego dCTP nasila wbudowywanie dFdCTP w nić DNA. Polimeraza epsilon DNA nie jest zdolna do usunięcia gemcytabiny i naprawy wydłużającej się nici DNA.  Po wbudowaniu gemcytabiny do DNA, do nici dodawany jest tylko jeden dodatkowy nukleotyd, po czym dalsza synteza DNA zostaje zahamowana (maskowane terminacji łańcucha). Po przyłączeniu do nici DNA gemcytabina inicjuje proces zaprogramowanej śmierci komórki, tzw. apoptozy.

Synonimy: 
Gemcitabine Hydrochloride; Gemcitabine, chlorhydrate de; Gemcitabini hydrochloridum; Hidrocloruro de gemcitabina

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Gemcitabine

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
roztwór do infuzji
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Oncology Plc
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Cancernova GmbH onkologische Arzneimittel
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Celon Pharma Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
SymPhar Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Eli Lilly Nederland B.V.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Oncology Plc
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Accord Healthcare Limited
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Strides Arcolab International Ltd.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Strides Arcolab International Ltd.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Actavis Group PTC ehf.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Actavis Group PTC ehf.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Oncology Plc
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Accord Healthcare Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Sigillata Limited
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Pharma-Data Ltd
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Zakłady Farmaceutyczne Polfa - Łódź SA
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Hospira UK Ltd
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg KG