Gemtuzumab ozogamicin

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Gemtuzumab ozogamicin

proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Pfizer Limited