Glycopyrronium bromide

Synonimy: 
Bromuro de glicopirronio; Glikopironyum Bromür;Glycopyrrolate (USAN); Glycopyrronii bromidum; Glycopyrronium,bromure de; Glykopyrroniumbromid; Glykopyrroniumbromidi.

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Glycopyrronium bromide

aerozol inhalacyjny, zawiesina
AstraZeneca AB
aerozol inhalacyjny, roztwór
Chiesi Farmaceutici SpA
aerozol inhalacyjny, roztwór
Chiesi Farmaceutici SpA
aerozol inhalacyjny, roztwór
Chiesi Farmaceutici SpA
roztwór doustny
Proveca Limited, Daresbury Innovation Centre
proszek do inhalacji w kapsułce twardej
Novartis Pharma GmbH
proszek do inhalacji w kapsułkach twardych
Novartis Europharm Limited
proszek do inhalacji w kapsułkach twardych
Novartis Europharm Limited
proszek do inhalacji w kapsułkach twardych
Novartis Pharma GmbH
proszek do inhalacji w kapsułce twardej
Novartis Europharm Limited
proszek do inhalacji w kapsułkach twardych
Novartis Europharm Limited
proszek do inhalacji w kapsułkach twardych
Novartis Europharm Limited