Hydrochlorothiazide

Struktura cząsteczki: 
hydrochlorotiazyd - struktura cząsteczki

Hydrochlorotiazyd należy do leków moczopędnych z grupy tiazydów, działają one głównie w dystalnych nerkowych kanalikach krętych. Wykazano, że w korze nerki znajduje się receptor o dużym powinowactwie, będący głównym miejscem wiązania dla moczopędnego działania tiazydów oraz hamowania transportu NaCl w dystalnych nerkowych kanalikach krętych. Sposób działania tiazydowych leków moczopędnych polega na hamowaniu transportu błonowego Na+Cl- poprzez konkurowanie o miejsca Cl-, w wyniku czego wpływają one na proces wchłaniania zwrotnego elektrolitów: bezpośrednio zwiększając wydalanie sodu i chlorków w ilościach w przybliżeniu równoważnych, oraz pośrednio przez to działanie moczopędne zmniejszając objętość osocza, co następnie zwiększa aktywność reninową osocza, wydzielanie aldosteronu, wydalanie potasu z moczem i zmniejsza stężenie potasu we krwi.

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Hydrochlorothiazide

Sigillata Limited
KRKA, d.d.
Orion Corporation
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
S-LAB Sp. z o.o.
Bluefish Pharmaceuticals AB
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
Accord Healthcare Limited
Zentiva k.s.
Tchaikapharma High Quality Medicines Inc.
Apotex Europe B.V.
Adamed Sp. z o.o.
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
S-LAB Sp. z o.o.
Zentiva k.s.
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Polfarmex S.A.
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Zentiva k.s.
Pharma Resources Dr. Schluttig GmbH
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
Actavis Group PTC ehf.
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Sandoz GmbH
Pfizer Europe MA EEIG
FAIR-MED HEALTHCARE GmbH
Zentiva k.s.
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
Alvogen IPCo S.àr.l.