Hydrochlorothiazide

Struktura cząsteczki: 
hydrochlorotiazyd - struktura cząsteczki

Hydrochlorotiazyd należy do leków moczopędnych z grupy tiazydów, działają one głównie w dystalnych nerkowych kanalikach krętych. Wykazano, że w korze nerki znajduje się receptor o dużym powinowactwie, będący głównym miejscem wiązania dla moczopędnego działania tiazydów oraz hamowania transportu NaCl w dystalnych nerkowych kanalikach krętych. Sposób działania tiazydowych leków moczopędnych polega na hamowaniu transportu błonowego Na+Cl- poprzez konkurowanie o miejsca Cl-, w wyniku czego wpływają one na proces wchłaniania zwrotnego elektrolitów: bezpośrednio zwiększając wydalanie sodu i chlorków w ilościach w przybliżeniu równoważnych, oraz pośrednio przez to działanie moczopędne zmniejszając objętość osocza, co następnie zwiększa aktywność reninową osocza, wydzielanie aldosteronu, wydalanie potasu z moczem i zmniejsza stężenie potasu we krwi.

Synonimy: 
Hidrochlorotiazidas; Hidroclorotiazida; Hidroklorotiazid; Hydrochlorothiazid; Hydrochlorothiazidum; Hydroklooritiatsidi; Hydroklortiazid

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Hydrochlorothiazide

tabletki powlekane
S-LAB Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki
Accord Healthcare Limited
tabletki
Tchaikapharma High Quality Medicines Inc.
tabletki
Apotex Europe B.V.
tabletki
Adamed Sp. z o.o.
tabletki powlekane
S-LAB Sp. z o.o.
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
tabletki
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletka powlekana
Pharma Resources Dr. Schluttig GmbH
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletka powlekana
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletki powlekane
MSD Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Adamed Sp. z o.o.
tabletki
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
FAIR-MED HEALTHCARE GmbH