Hydrochlorothiazide

Struktura cząsteczki: 
hydrochlorotiazyd - struktura cząsteczki

Hydrochlorotiazyd należy do leków moczopędnych z grupy tiazydów, działają one głównie w dystalnych nerkowych kanalikach krętych. Wykazano, że w korze nerki znajduje się receptor o dużym powinowactwie, będący głównym miejscem wiązania dla moczopędnego działania tiazydów oraz hamowania transportu NaCl w dystalnych nerkowych kanalikach krętych. Sposób działania tiazydowych leków moczopędnych polega na hamowaniu transportu błonowego Na+Cl- poprzez konkurowanie o miejsca Cl-, w wyniku czego wpływają one na proces wchłaniania zwrotnego elektrolitów: bezpośrednio zwiększając wydalanie sodu i chlorków w ilościach w przybliżeniu równoważnych, oraz pośrednio przez to działanie moczopędne zmniejszając objętość osocza, co następnie zwiększa aktywność reninową osocza, wydzielanie aldosteronu, wydalanie potasu z moczem i zmniejsza stężenie potasu we krwi.

Synonimy: 
Hidrochlorotiazidas; Hidroclorotiazida; Hidroklorotiazid; Hydrochlorothiazid; Hydrochlorothiazidum; Hydroklooritiatsidi; Hydroklortiazid

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Hydrochlorothiazide

tabletki powlekane
Sigillata Limited
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
S-LAB Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki
Accord Healthcare Limited
tabletki
Tchaikapharma High Quality Medicines Inc.
tabletki
Apotex Europe B.V.
tabletki
Adamed Sp. z o.o.
tabletki powlekane
S-LAB Sp. z o.o.
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
tabletki
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletka powlekana
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletka powlekana
Pharma Resources Dr. Schluttig GmbH
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki
Alvogen IPCo S.àr.l.