Hydroxyzine

Struktura cząsteczki: 
hydroksyzyna - struktura cząsteczki

Mechanizm działania:
Chlorowodorek hydroksysyny nie hamuje czynności kory mózgowej. Jego działanie może polegać na hamowaniu aktywności niektórych obszarów podkorowych ośrodkowego układu nerwowego.

Działanie farmakodynamiczne:
Wykazano doświadczalnie działanie przeciwhistaminowe, rozkurczające oskrzela i przeciwwymiotne. Hydroksyzyna w dawkach terapeutycznych nie zwiększa wydzielania kwasu solnego ani kwaśności treści żołądkowej. W większości przypadków wykazuje łagodne działanie przeciwwydzielnicze. Wykazano zmniejszenie odczynu bąbel-rumień u zdrowych, dorosłych ochotników oraz u dzieci po śródskórnym podaniu histaminy lub antygenów. Wykazano również skuteczność hydroksyzyny w zmniejszaniu świądu w różnych postaciach pokrzywki, wyprysku i zapalenia skóry.
W niewydolności wątroby, działanie przeciwhistaminowe pojedynczej dawki może ulec wydłużeniu do 96 godzin po zastosowaniu.

Synonimy: 
Hidroxizina; Hydroksitsiini; Hydroxizin; Hydroxyzinum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Hydroxyzine

tabletki powlekane
UCB Pharma SA
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
Chemiczno - Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA
tabletki powlekane
Generic Specialty Pharma (GSP) Ltd
tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
syrop
Alvogen IPCo S.àr.l.
tabletki powlekane
Alvogen IPCo S.àr.l.
tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletki powlekane
Adamed Sp. z o.o.
syrop
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
syrop
Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Chemiczno - Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA
syrop
ICN Polfa Rzeszów S.A.
syrop
UCB Pharma SA
syrop
Chemiczno - Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA