Ibandronic acid

Struktura cząsteczki: 
kwas ibandronowy - struktura cząsteczki

Kwas ibandronowy należy do bisfosfonianów, grupy związków, które swoiście oddziałują na kość. Ich wybiórcze działanie na tkankę kostną wynika z dużego powinowactwa bisfosfonianów do składników mineralnych kości. Działanie bisfosfonianów polega na hamowaniu aktywności osteoklastów; chociaż dokładny mechanizm ich działania jest nadal niewyjaśniony. W warunkach in vivo kwas ibandronowy przeciwdziała niszczeniu kości wywołanemu doświadczalnie przez zahamowanie czynności gonad, retinoidy, guzy lub wyciągi z guza. Hamowanie endogennej resorpcji kości zostało także udokumentowane w badaniach kinetycznych, w których zastosowano 45Ca oraz w badaniach nad uwalnianiem znakowanej radioaktywnie tetracykliny wbudowanej uprzednio do kośćca.
W dawkach znacznie większych niż farmakologicznie skuteczne kwas ibandronowy nie miał wpływu na mineralizację kości.

Synonimy: 
Acide Ibandronique; Ácido ibandrónico; Acidum Ibandronicum; Ibandronik Asit

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Ibandronic acid

tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Sopharma AD
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.
tabletki powlekane
Synthon BV
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Sandoz GmbH
tabletka powlekana
Pharmathen S.A.
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
roztwór do wstrzykiwań
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Noridem Enterprises Ltd Evagorou & Makariou
roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
Strides Arcolab International Ltd.
tabletka powlekana
Laboratorios Liconsa, SA
tabletka powlekana
Laboratorios Liconsa, SA
tabletka powlekana
Laboratorios Liconsa, SA
tabletka powlekana
Laboratorios Liconsa, SA
tabletki powlekane
Vaia S.A.
tabletki powlekane
Vaia S.A.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
Gedeon Richter Plc.
tabletki powlekane
Genthon BV
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
roztwór do wstrzykiwań
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
Gentian Generics Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
roztwór do wstrzykiwań
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki powlekane
STADA Arzneimittel AG
roztwór do wstrzykiwań
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
tabletki powlekane
Pharmathen S.A.
tabletki powlekane
Bluefish Pharmaceuticals AB
Roche Registration Limited
Roche Registration Limited
tabletki powlekane
Teva Pharma BV
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
tabletki powlekane
Pharmathen S.A.
tabletka powlekana
Sandoz Pharmaceuticals GmbH
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Accord Healthcare Limited