Imatinib

Struktura cząsteczki: 
imatynib - struktura cząsteczki

Mechanizm działania
Imatynib jest małą cząsteczką inhibitora kinazy białkowo-tyrozynowej, która silnie hamuje aktywność kinazy tyrozynowej (KT) Bcr-Abl oraz wielu receptorów kinaz tyrozynowych: Kit, receptora czynnika wzrostu komórek macierzystych (SCF) kodowanego przez protoonkogen c-Kit, receptory domeny dyskoidynowej (DDR1 i DDR2), receptory czynnika stymulującego kolonie (CSF-1R) oraz receptory alfa i beta płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGFR-alfa i PDGFR-beta). Imatynib może również hamować procesy komórkowe, w aktywacji których pośredniczą wymienione receptory kinaz.

Synonimy: 
Imatinib Mesilate; Imatinib, Mésilate d'; Imatinib Mesylate (USAN); Imatinibi Mesilas; Mesilato de imatinib;

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Imatinib

kapsułki twarde
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
tabletki powlekane
kapsułki twarde
Teva B.V.
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletka powlekana
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
kapsułki twarde
Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.
kapsułki twarde
Vipharm S.A.
kapsułki twarde
VIANEX S.A.
kapsułki twarde
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki powlekane
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
FAIR-MED HEALTHCARE GmbH
kapsułki
Synthon BV
kapsułki
Genthon BV
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki powlekane
Celon Pharma Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Adamed Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
kapsułki twarde
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
BioOrganics BV
tabletki powlekane
Genthon BV
tabletki powlekane
Synthon BV
tabletki powlekane
Kiron Pharmaceutica BV
tabletki powlekane
Biofarm Sp. z o.o.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
kapsułki twarde
NOBILUS ENT
tabletki powlekane
Helm AG
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletka powlekana
kapsułki twarde
Teva Pharma BV
tabletki powlekane
Alvogen IPCo S.àr.l.
tabletki powlekane
Kiron Pharmaceutica BV
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.