Insulin glargine

Mechanizm działania
Podstawowe działanie insuliny, także insuliny glargine polega na regulowaniu metabolizmu glukozy.
Insulina i jej analogi zmniejszają stężenie glukozy we krwi poprzez pobudzenie obwodowego zużycia glukozy, szczególnie przez mięśnie szkieletowe i tkankę tłuszczową oraz poprzez hamowanie wytwarzania glukozy w wątrobie. Insulina hamuje lipolizę w komórkach tłuszczowych, hamuje proteolizę białek i nasila syntezę białek.

Działanie farmakodynamiczne
Insulina glargine jest analogiem insuliny ludzkiej o słabej rozpuszczalności w obojętnym pH.
W roztworze o pH 4 insulina glargine jest całkowicie rozpuszczalna. Po wstrzyknięciu do tkanki podskórnej kwaśny roztwór jest neutralizowany, co prowadzi do powstania precypitatu, z którego uwalniane są w sposób ciągły małe ilości insuliny glargine.

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Insulin glargine

‎roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu‎
Mylan S.A.S.
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
sanofi-aventis groupe
roztwór do wstrzykiwań
Merck Sharp & Dohme Ltd.
roztwór do wstrzykiwań we wkładzie
Eli Lilly Regional Operations GmbH
roztwór do wstrzykiwań we wkładzie
Eli Lilly and Company Limited
roztwór do wstrzykiwań
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH