Insulin lispro

Synonimy: 

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Insulin lispro

roztwór do wstrzykiwań w fiolce
roztwór do wstrzykiwań we wkładzie
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
sanofi-aventis groupe
roztwór do wstrzykiwań
Eli Lilly Nederland B.V.
roztwór do wstrzykiwań
Eli Lilly Nederland B.V.
zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
Eli Lilly Nederland B.V.
roztwór do wstrzykiwań we wkładzie
Eli Lilly Nederland B.V.
roztwór do wstrzykiwań w fiolce
roztwór do wstrzykiwań we wkładzie
Eli Lilly Nederland B.V.