Irinotecan hydrochloride trihydrate

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Irinotecan hydrochloride trihydrate

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Qilu Pharma Spain S.L.U
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Baxalta Innovations GmbH