Isosorbide mononitrate

Mechanizm działania monoazotanu izosorbidu (ISMN) jest taki sam jak innych azotanów organicznych: bezpośrednie zwiotczenie mięśni gładkich naczyń. ISMN również zwiotcza mięśniówkę gładką oskrzelików, przewodu pokarmowego, dróg żółciowych oraz dróg moczowych i macicy. Ponadto, zmniejsza adhezję i agregację płytek.
Azotany uwalniają tlenek azotu (NO) do śródbłonka naczyń krwionośnych. Aktywuje on cyklazę guanylową w komórkach mięśni gładkich oraz zwiększa powstawanie cyklicznego GMP z GTP. Działanie azotanów polegające na rozszerzaniu naczyń krwionośnych jest najsilniejsze w chorobach z zaburzeniami czynności śródbłonka, takich jak miażdżyca tętnic, cukrzyca i hipercholesterolemia, w których endogenne wytwarzanie tlenku azotu jest zmniejszone.
Azotany zmniejszają zużycie tlenu przez serce poprzez zmniejszenie obciążenia wstępnego i obciążenia następczego oraz poprawę zaopatrzenia mięśnia sercowego w tlen przez zwiększenie perfuzji wieńcowej. Wpływ jest najsilniejszy w żyłkach i tętnicach, takich jak tętnice wieńcowe. W badaniach klinicznych obserwowano działanie przeciwdławicowe oraz przeciwniedokrwienne wyrażające się zmniejszeniem częstości i ciężkości przebiegu napadów dławicy piersiowej.

Tolerancja
Stwierdzono, że podczas ciągłego dawkowania i utrzymywania się stałego stężenia azotanów w osoczu ich skuteczność maleje. Jakakolwiek istniejąca tolerancja ustępuje w ciągu 24 godzin po odstawieniu leczenia.
W przypadkach przerywanego podawania nie obserwowano rozwoju tolerancji.

Synonimy: 
Isosorbid mononitrát; Isosorbide, mononitrate d'; Isosorbidi mononitras; Izosorbid Mononitrat; Izosorbido mononitratas; Izoszorbid-mononitrát; Mononitrato de isosorbida

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Isosorbide mononitrate

tabletki
VEDIM Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Merus Labs Luxco II S.a R.L.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki
Vitabalans Oy
tabletki powlekane
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
tabletki
PRO.MED.CS Praha a.s.,
tabletki
VEDIM Sp. z o.o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Merus Labs Luxco II S.a R.L.
tabletki
Accord Healthcare Limited