Ivabradine

Struktura cząsteczki: 
Iwabradyna

Iwabradyna jest lekiem o swoistym działaniu zmniejszającym częstość pracy serca poprzez wybiórcze i swoiste działanie na prąd If rozrusznika serca, który kontroluje samoistną depolaryzację węzła zatokowego w okresie rozkurczu i reguluje częstość pracy serca. Lek działa wyłącznie na węzeł zatokowy i nie ma wpływu na czas przewodnictwa w przedsionkach, węźle przedsionkowo-komorowym lub komorach serca ani na kurczliwość mięśnia sercowego lub repolaryzację komory.

Iwabradyna może mieć wpływ na prąd Ih w siatkówce, który bardzo przypomina prąd If w sercu. Prąd ten uczestniczy w uzyskiwaniu rozdzielczości czasowej układu wzrokowego poprzez ograniczanie reakcji siatkówki na bodźce jasnego światła. W pewnych okolicznościach (np. przy nagłych zmianach natężenia światła), częściowe zahamowanie prądu Ih przez iwabradynę stanowi przyczynę zaburzeń widzenia, które mogą być w rzadkich przypadkach odczuwane przez pacjentów. Zaburzenia widzenia są opisywane jako przemijające uczucie przejaśnienia w ograniczonym obszarze pola widzenia

Synonimy: 
Ivabradina; Ivabradinum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Ivabradine

tabletki powlekane
Adamed Pharma S.A.
tabletki powlekane
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
Pharminvent regulatory s.r.o.
tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki powlekane
Synthon BV
tabletki powlekane
Chanelle Medical
tabletki powlekane
Les Laboratoires Servier
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki powlekane
JensonR+ Limited
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki powlekane
Les Laboratoires Servier
tabletki powlekane
ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA
Les Laboratoires Servier
tabletki powlekane
Les Laboratoires Servier
tabletki powlekane
Les Laboratoires Servier