Ketorolac

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Ketorolac

koncentrat do sporządzania roztworu do irygacji śródgałkowej