Lamotrigine

Struktura cząsteczki: 
lamotrygina - struktura cząsteczki

Wyniki badań farmakologicznych sugerują, że lamotrygina jest zależnym od stosowania i napięcia blokerem kanałów sodowych bramkowanych napięciem. Hamuje powtarzające się z dużą częstością wyładowania neuronów i hamuje uwalnianie glutaminianu (neuroprzekaźnika, który odgrywa kluczową rolę w powstawaniu napadów padaczkowych). Działania te mają prawdopodobnie wpływ na właściwości przeciwpadaczkowe lamotryginy.

Mechanizm działania leczniczego lamotryginy w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych nie został ustalony, chociaż prawdopodobnie istotne znaczenie ma tu interakcja z kanałami sodowymi bramkowanymi napięciem.

Synonimy: 
Lamotrigiini; Lamotrigin; Lamotrigina; Lamotriginum; Lamotrijin

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Lamotrigine

tabletki
S-LAB Sp. z o.o.
tabletki
SVUS Pharma a.s.
tabletki
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
+pharma arzneimittel gmbh
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
Orion Corporation
tabletki
Generics (UK) Ltd.
tabletki
Arrow Poland S.A
tabletki
GlaxoSmithKline Export Ltd
tabletki do rozgryzania i żucia
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
GlaxoSmithKline Export Ltd
tabletki
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
tabletki
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej
Sandoz GmbH
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki
Desitin Arzneimittel GmbH
tabletki
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.