Leuprorelin

Synonimy: 
Leuprolide; Leuproreliini; Leuprorelina; Leuprorelinas; Leuproréline; Leuprorelinum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Leuprorelin

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu
Angelini Pharma Österreich GmbH
implant
Sandoz GmbH
implant
Regiomedica GmbH
proszek i rozp. do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Astellas Pharma Sp. z o.o.
mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
AbbVie Polska Sp. z o.o.
mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
AbbVie Polska Sp. z o.o.