Lopinavir

Struktura cząsteczki: 
lopinawir - struktura cząsteczki

Lopinawir jest inhibitorem proteaz HIV-1 i HIV-2. Hamowanie proteazy HIV zapobiega rozszczepieniu kompleksu poliproteinowego gag-pol, wskutek czego dochodzi do powstawania niedojrzałych cząsteczek wirusa, niezdolnych do zakażania

Synonimy: 
Lopinaviiri; Lopinavirum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Lopinavir

tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
Abbott Laboratories Ltd.