Lorlatinib

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Lorlatinib

tabletki powlekane
Pfizer Europe MA EEIG