lutetium (177 Lu) chloride

Struktura cząsteczki: 
Lutet (177Lu) - struktura cząsteczki

Lutet (177Lu) emituje cząstki β o średniej maksymalnej energii (0,498 MeV) przy maksymalnej penetracji tkanki na głębokość około 2 mm. Lutet (177Lu) emituje również niskoenergetyczne promieniowanie γ, które umożliwia scyntygrafię, badania biodystrybucji i dozymetrii z użyciem tych samych produktów leczniczych znakowanych lutetem (177Lu)

Synonimy: 
Lutet (177Lu);

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: lutetium (177 Lu) chloride

prekursor radiofarmaceutyczny
roztwór
ITG Isotope Technologies Garching GmbH
prekursor radiofarmaceutyczny, roztwór
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
prekursor radiofarmaceutyczny, roztwór
IDB Radiopharmacy B.V