Mebeverine hydrochloride

Struktura cząsteczki: 
mebeweryna - struktura cząsteczki

Mechanizm działania i efekt farmakodynamiczny
Mebeweryna jest spazmolitykiem muskulotropowym, który działa bezpośrednio na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, bez zaburzania prawidłowej motoryki jelit. Dokładny mechanizm działania nie jest znany, jednak mechanizm złożony, na który składa się: zmniejszenie przepuszczalności kanałów jonowych, blokada wychwytu zwrotnego noradrenaliny, miejscowe działanie znieczulające, zmiany wchłaniania wody może mieć udział w wybiórczym działaniu mebeweryny na przewód pokarmowy. Poprzez te mechanizmy mebeweryna działa rozkurczowo, prowadząc do normalizacji motoryki jelit, bez powodowania trwałego rozkurczu komórek mięśni gładkich przewodu pokarmowego (hipotonii). Ogólnoustrojowe działania niepożądane obserwowane po zastosowaniu typowych leków antycholinergicznych nie występują.

Synonimy: 
Mebeverina; Mébévérine; Mebeverini hydrochloridum; Mebeverini Hydrochloridum; Mebeweryna

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Mebeverine hydrochloride

tabletki
BGP Products B.V.
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
BGP Products B.V.
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
Aurovitas Unipessoal, Lda.