Methyl Salicylate

Salicylan metylu ulega hydrolizie do kwasu salicylowego. Jego działanie farmakologiczne jest analogiczne do działania kwasu salicylowego, a jego mechanizm działania polega na hamowaniu biosyntezy prostaglandyn. Salicylan metylu może działać również przeciwpodrażnieniowo lub powodować zaczerwienienie skóry.

Synonimy: 
Methyl Sal.; Methyl-salicylát; Méthyle, salicylate de; Methyli Salicylas; Methylis Salicylas; Methylsalicylat; Metil-szalicilát; Metilsalicilatas; Metilsalisilat; Metylsalicylat; Metylu salicylan; Metyylisalisylaatti; Salicilato de metilo;

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Methyl Salicylate

plaster leczniczy
Hisamitsu UK Limited