Metoprolol

Struktura cząsteczki: 
metoprolol - struktura cząsteczki

Metoprolol jest selektywnym lekiem beta-1-adrenolitycznym, tzn. blokuje receptory beta-1-adrenergiczne w sercu w dawkach znacznie mniejszych niż konieczne do zablokowania receptorów beta-2-adrenergicznych.

Metoprolol ma jedynie nieznaczne działanie stabilizujące błony komórkowe i nie ma właściwości agonistycznych.

Metoprolol zmniejsza lub hamuje pobudzające działanie katecholamin (uwalnianych zwłaszcza pod wpływem stresu fizycznego lub psychicznego) na serce. Metoprolol zmniejsza tachykardię, zwiększoną pojemność minutową i kurczliwość serca, wywoływane zwykle przez nagły wyrzut katecholamin, a ponadto zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi.

Stężenie w osoczu i skuteczność (hamowanie receptorów beta-1-adrenergicznych) metoprololu bursztynianu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu są bardziej wyrównane w ciągu całej doby niż w przypadku selektywnych leków beta-1-adrenolitycznych w postaci tradycyjnych tabletek.

Ponieważ stężenia w osoczu są stabilne, wybiórczość klinicznego działania beta-1-adrenolitycznego jest lepsza niż uzyskana przy zastosowaniu selektywnych leków beta-1-adrenolitycznych w postaci tradycyjnych tabletek. Ponadto ryzyko działań niepożądanych związanych z występowaniem maksymalnych stężeń leku w osoczu (np. bradykardii lub osłabienia kończyn) jest minimalne.

W razie konieczności metoprolol można podawać pacjentom z objawami obturacyjnej choroby płuc w skojarzeniu z lekami beta-2-adrenomimetycznymi.

Synonimy: 
Métoprolol; Metoprololi; Metoprololum

Leki oznaczone nazwą międzynarodową: Metoprolol

tabletki powlekane
Orion Corporation
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Sandoz GmbH
roztwór do wstrzykiwań
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki powlekane
Les Laboratoires Servier
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Mylan S.A.S.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
S-LAB Sp. z o.o.
roztwór do wstrzykiwań
AstraZeneca AB
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
AstraZeneca AB
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Ratiopharm GmbH
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Biofarm Sp. z o.o.